Gi­u­lia

Beau Monde - - Culture Mix -

Am stat de vor­bă cu Gi­u­lia des­pre iu­bi­re, ini­mi ră­ni­te, pe­tre­ceri

de po­mi­nă și pri­e­teni pe viață. Mie îmi pla­ce foar­te mult de Ca­tri­nel Men­ghia, însă nu știu da­că aș fa­ce schimb, îmi e de ajuns să o ad­mir.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.