Flas­hnews

Beau Monde - - Flash News -

Sì pa­si­o­nal

Gi­or­gio Armani con­ti­nuă po­ves­tea

Sì, prin­tr-o no­uă va­rian­tă par­fu­ma­tă, de­nu­mi­tă su­ges­tiv Pas­si­o­ne. Com­po­ziția flo­ral-fruc­ta­tă es­te struc­tu­ra­tă în ju­rul ele­men­te­lor-cheie ca­re au con­sa­crat va­rian­ta ori­gi­na­lă,

coa­că­ze ne­gre, tran­da­fir și va­ni­lie, dez­vă­lu­in­du-se și prin stră­lu­ci­rea pe­re­lor, pa­si­u­nea ia­so­mi­ei și sen­zua­li­ta­tea lem­nu­lui

de ce­dru. Da­că ești atra­să de tren­dul flo­ral și ro­man­tic atât de pre­zent pe po­di­u­mu­ri­le pen­tru pri­mă­va­ră-va­ră, nu ra­ta ul­ti­ma co­le­cție C&A. Având ca prin­ci­pa­lă sur­să de in­spi­rație reg­nul ve­ge­tal,

pi­e­se­le îmbi­nă ele­men­te bo­ta­ni­ce su­pra­di­men­si­o­na­te cu im­pri­meuri flo­ra­le, de­co­rați­uni

din dan­te­lă și bro­de­rii, îndem­nându-te să mi­ze­zi pe feminitate și încre­de­re în si­ne, indi­fe­rent de si­lue­tă, mă­su­ră

sau vârstă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.