FEMINITATE MO­DER­NĂ

Beau Monde - - Flash News -

În nua­nțe de alb pur, pas­te­luri pri­mă­vă­ra­ti­ce, im­pri­meuri jun­gle vi­bran­te sau pi­e­se din de­nim, co­le­cția Nis­sa de se­zon ofe­ră ți­nu­te sty­lish de zi, pre­cum și pi­e­se for­ma­le atem­po­ra­le, ca­re

păs­tre­a­ză tra­diția ele­ga­nței na­tu­ra­le. Îmbo­găți­te cu de­ta­lii ela­bo­ra­te, sunt ide­a­le pen­tru fe­meia pu­ter­ni­că, so­fis­ti­ca­tă dar

și ca­sual, ca­re nu-și as­cun­de par­tea sen­si­bi­lă și iu­bește con­for­tul ele­gant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.