#lus­tlist:

Oche­lari de soa­re cool

Beau Monde - - Contents - TEXT ȘI STY­LING DARIA GEORGESCU

Tren­dul obli­ga­to­riu al ve­rii? Ale­ge­rea unei pe­re­chi de oche­lari de soa­re ca­re să-ți tran­sfor­me out­fi­tul într-unul de neu­i­tat. Va­rian­te­le sunt ne­li­mi­ta­te, de la

ce­le sport, la cat-eye și până la cei cu alu­ră no­uă­ze­cis­tă; de­sig­ne­rii s-au între­cut se­zo­nul aces­ta în rein­ter­pre­tări de im­pact.

1. Cu­tler&Gross, far­fet­ch.com, 325 eu­ro; 2. Di­ta, sun­glas­scu­ra­tor.com, 700 eu­ro; 3. Dol­ce&Gab­ba­na, 355 eu­ro; 4. Gucci, 326 eu­ro; 5. H&M, 159 lei; 6. Le Specs, les­pecs.com,89 eu­ro; 7. Lin­da Far­row, Opti­blu, preț la ce­re­re; 8. Lo­u­is Vu­it­ton, 2.100 lei; 9. Ray-Ban, Opti­pla­za, 769 lei ; 10. Stel­la MCCar­tney, net-a-por­ter.com, 190 eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.