Exclu­siv:

Ba­gaj de va­ca­nță

Beau Monde - - Contents -

În ul­ti­ma vre­me, îmi aleg des­ti­nați­i­le de va­ca­nță mai atent, pre­fe­rând să­tu­cu­ri­le idi­li­ce din Ita­lia sau Fra­nța, unde pot fi aproa­pe de na­tu­ră și mă pot bu­cu­ra de ex­pe­ri­e­nțe gas­tro­no­mi­ce ine­di­te. Și mă bu­cur că ide­ea de va­ca­nță la ța­ră a de­venit din ce în ce mai ape­ti­san­tă pen­tru tot mai mu­lți că­lă­tori dor­nici de nou și de un alt tip de re­la­xa­re. Mai uman, mai in­tim.

Espa­dri­le Bur­ber­ry, 1.507,38 lei, gilt.com

Ro­chie-că­mașă cloș Man­go,199,90 lei Cu­rea din pi­e­le Ral­ph Lau­ren,276 lei

Oche­lari de soa­re Crap Eye­we­ar,316 lei, ur­ba­no­ut­fit­ters.com

Pă­lă­rie de paie cu bo­ruri lar­gi Fo­re­ver 21, 70 lei

Cau­da­lie Be­au­ty Eli­xir,135 lei

Exfo­liant pul­be­re Ae­sop Skin Tea Tree Le­af, 156 lei,ao­ro.ro

Cos­tum de baie Ma­deBy Dawn, 1.123 lei, mat­ches­fas­hi­on.com

Jo Ma­lo­neLi­me Ba­sil & Man­da­rin, EDC, 100 ml, 772 lei, Obsen­tum Bă­neasa Shop­ping Ci­ty

Ruc­sac tran­spa­rent Fen­ty Pu­ma by Ri­han­na, 702 lei, yoox.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.