#lus­tlist:

fru­mu­seții Știri fresh din lu­mea

Beau Monde - - Contents - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IONESCU

Acum, că va­ra s-a in­sta­lat în mod ofi­cial, îți pro­pu­nem să pro­fiți la ma­xi­mum de for­mu­le le­je­re, nua­nțe inten­se, so­la­re, și par­fu­muri ca­re să-ți de­fi­neas­că pof­ta de viață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.