ALEXANDER MCQUEEN, MAGNIFICUL

Beau Monde - - The Buzz -

La opt ani du­pă si­nu­ci­de­rea sa, ge­nia­lul și tul­bu­ra­tul cre­a­tor en­glez con­ti­nuă să fas­ci­ne­ze. Du­pă ex­traor­di­na­ra ex­po­ziție Alexander McQueen: Sa­va­ge Be­au­ty, a ur­mat fil­mul Tes­ta­men­tul lui Alexander McQueen, iar acum se lan­se­a­ză do­cu­men­ta­rul des­pre viața sa. Pre­zen­tat la fes­ti­va­lul de film de la Tri­be­ca în pri­mă­va­ră, McQueen, de Ian Bon­ho­te și Pe­ter Etted­gui, ames­te­că ima­gini de ar­hi­vă și măr­tu­rii din par­tea mem­bri­lor an­tu­ra­ju­lui său. Fil­mul e pre­să­rat la tot pa­sul cu ad­jec­ti­ve pre­cum „le­gen­dar, re­bel, ro­man­tic, ge­nial, se­xual, sum­bru, te­me­rar”. Și mult „Extraor­di­nar!” Ni­mic nu es­te lă­sat nes­pus.

Coș din ra­fie cu pom­poa­ne Nan­na­cay, 710 lei, net-a-por­ter.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.