3. Dua­li­ta­te ca­pi­la­ră

Beau Monde - - Beauty Diy -

Îndrăz­nește să afișe­zi o coa­fu­ră de im­pact, cu apli­cații împle­ti­te pla­sa­te stra­te­gic pe zo­na la­te­ra­lă a ca­pu­lui. Îți poți do­za loo­kul de fes­ti­val fie cu ex­ten­sii împle­ti­te, pe ca­re să le fi­xe­zi pe șu­vițe pi­ep­tă­na­te și aran­ja­te ul­tra sle­ek, fie cu împle­ti­turi vo­lu­mi­noa­se pe ca­re să le re­a­li­ze­zi sin­gu­ră, în ca­zul în ca­re ești foar­te înde­mâna­ti­că. La­să par­tea ce­a­lal­tă a pă­ru­lui li­be­ră sau ac­ce­so­ri­ze­az-o cu cla­me și apli­cații ine­di­te.

Agra­fe au­rii în for­mă de li­te­re Le­let NY, 66 eu­ro (net-a-por­ter.com)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.