1. Snap­chat Re­loa­ded

Beau Monde - - Beauty Diy -

Poți com­bi­na ori­când împle­ti­tu­ri­le sim­ple sau on­du­leu­ri­le le­je­re cu ac­ce­so­rii flo­ra­le, ast­fel încât să obții un plus de ro­man­tism. Pe piață sunt dis­po­ni­bi­le acum nu­me­roa­se ti­puri de broșe spe­cial con­fe­cți­o­na­te cu acest scop, pe ca­re le poți fi­xa pe lun­gi­mea șu­vițe­lor, fă­ră a ape­la, deci, la ar­ti­fi­cii de hair­sty­ling. În plus, chiar și flo­ri­le na­tu­ra­le, cu­le­se de pe câmp sau din gră­di­nă, pot de­ve­ni un „aliat” ul­tra­fe­mi­nin. Inse­re­a­ză-le tul­pi­ni­le de-a lun­gul unor împle­ti­turi sau în coc, apoi fi­xe­a­ză-le cu o agra­fă în nua­nța pă­ru­lui.

Cla­mă Vel­vet Ro­se Bar­ret­te Hair Clip, Acces­so­ri­ze, 105 lei (acces­so­ri­ze.com)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.