5. Gra­fis­me de im­pact

Beau Monde - - Beauty Diy -

Per­fe­cți­u­nea unui scalp ca­re nu se lup­tă cu pro­vo­că­ri­le se­zo­nu­lui cald (cum ar fi ex­ce­sul de se­bum) ar tre­bui ară­ta­tă lu­mii, prin in­ter­me­di­ul unei coa­furi ul­tras­ti­li­za­te și struc­tu­ra­te, pre­cum cea din show-ul Atsus­hi Na­kas­hi­ma. Pen­tru a re­crea acest look, înar­me­a­ză-te cu mul­te elas­ti­ce mini, un pi­ep­tăm cu di­nți su­bțiri și deși, un spray fi­xa­tiv și răb­da­re, apoi re­a­li­ze­a­ză co­curi și/sau co­zi de cal în mi­nia­tu­ră, des­pă­rți­te prin că­rări evi­den­te și pre­ci­se.

Spray fi­xa­tiv Cre­a­te It Spray, Lon­da Pro­fes­si­o­nal, 61 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.