STRĂ­LU­CI­RE ARTISTICĂ

Beau Monde - - Flashnews -

Având ca in­spi­rație

mo­ti­ve ti­pi­ce Art No­u­ve­au, li­be­lu­le și flu­turi, Frey Wil­le a cre­at o no­uă ver­si­u­ne im­pre­si­o­nan­tă a co­le­cți­ei

Pa­pil­lon, în nua­nțe inten­se de pur­pu­riu și mon­turi pla­ca­te cu aur roz de 24k. Cre­at de la înce­put ca un oma­giu în me­mo­ria ge­ni­u­lui stră­lu­cit al lui Alphon­se

Mu­cha, no­ul set de bi­ju­te­rii are ca no­u­ta­te cu­loa­rea vi­o­let, cu­loa­rea

anu­lui, ca ele­men­tul vi­zual de­fi­ni­to­riu și es­te dis­po­ni­bil acum în toa­te ma­ga­zi­ne­le bran­du­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.