O ru­ti­nă ese­nția­lă

Beau Monde - - Flashnews -

Șa­se tex­turi pen­tru șa­se sen­zații uni­ce asta o să des­co­peri în no­ua ga­mă The Cle­an­sing Col­lec­ti­on de la Cha­nel, me­ni­tă să sa­tis­fa­că pe de­plin ri­tua­lul de cu­răța­re a te­nu­lui. For­mu­le­le sunt cre­a­te pen­tru a ri­di­ca ni­ve­lul de con­fort al epi­der­mei, înde­păr­tând ori­ce tip de re­zi­duuri sau ma­chiaj și chiar și ur­me­le cre­me­lor de pro­te­cție so­la­ră. Poți ale­ge cu încre­de­re între pro­du­se cu clă­ti­re sau fă­ră, ulei, milk-to-oil, lap­te de­ma­chiant, spu­mă

sau to­ner.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.