IMPRIMEUL CADRILAT

Beau Monde - - The Buzz -

De la apa­riția sa la înce­pu­tul ani­lor ’30,

imprimeul cadrilat aco­pe­rea, cu ae­rul său dul­ce-de­suet, ume­rii ma­ri­lor fas­hi­o­nis­te ale mo­men­tu­lui, de la Jac­kie Ken­ne­dy la Bri­git­te Bar­dot. Fie că

e vor­ba de ro­chii din bum­bac le­jer sau fus­te

mi­di, cre­a­to­rii nu se sa­tu­ră să rein­ter­pre­te­ze

sti­lis­tic acest im­pri­meu, co­le­cție

de co­le­cție: stau măr­tu­rie pro­pu­ne­rea des­truc­tu­ra­tă pen­tru

se­zo­nul de va­ră 2018 a ca­sei Lo­e­we și ver­si­u­nea pen­tru co­vo­rul roșu a sti­lis­tu­lui

ame­ri­can Adam Sel­man, pur­ta­tă la Can­nes de Ma­ri­on

Co­til­lard.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.