Pu­te­rea,

DE NAO­MI ALDER­MAN

Beau Monde - - Culture Mix -

Excep­tând ca­zul în ca­re ești mem­bră întru­nul din ce­le câte­va tri­buri ma­triar­ha­le ca­re încă mai exis­tă, să-ți ima­gi­ne­zi o lu­me în ca­re băr­bații dețin pu­te­rea nu e de­loc greu. Drep­tul de a vo­ta, de a munci, de a lua de­ci­zii în le­gă­tu­ră cu pro­pri­ul corp și ma­ter­ni­ta­tea – toa­te aces­tea sunt drep­turi pe ca­re fe­mei­le le-au obți­nut re­la­tiv re­cent. O lu­me în ca­re fe­mei­le sunt la con­du­ce­re, însă, e mult mai greu de ima­gi­nat. Aces­ta es­te exer­ciți­ul pe ca­re ți-l pro­pu­ne Nao­mi Alder­man în Pu­te­rea, o car­te ca­re dă pes­te cap re­gu­li­le și își ima­gi­nea­ză o ipo­te­ză fas­ci­nan­tă des­pre mo­dul în ca­re ar fi ară­tat lu­mea da­că se­xis­mul ar fi avut drept ți­nă ce­lă­lalt sex.

Ed. Sto­ria Books, 45 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.