SCUT SO­LAR

Beau Monde - - Flashnews -

Asi­gu­ră-te că pi­e­lea ta con­cu­re­a­ză be­ne­fic cu soa­re­le, prin apli­ca­rea pro­du­se­lor de pro­te­cție so­la­ră. În acest sens, el­mi­plant re­lan­se­a­ză ga­ma Sun, ca­re es­te con­stru­i­tă din in­gre­di­en­te 100% na­tu­ra­le și ca­re ofe­ră pa­tru ni­ve­luri de FPS (UVA, UVB, VL și IRA). New en­try în ace­as­tă co­le­cție sunt for­mu­le­le Sen­si­ti­ve, ca­re co­nțin acid hia­lu­ro­nic și unt de shea na­tu­ral, ofe­rind re­ge­ne­ra­re na­tu­ra­lă sub ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te chiar și ce­lor cu pi­e­le sen­si­bi­lă. Tot o no­u­ta­te es­te și loți­u­nea SOS du­pă pla­jă, aju­to­rul de nă­dej­de pen­tru ar­su­ri­le pro­vo­ca­te de ex­pu­ne­rea pre­lun­gi­tă la soa­re. For­mu­la sa cu aloe ve­ra na­tu­ral și pan­the­nol 10% es­te îmbo­găți­tă cu Hy­dro Nu­tri­ent 24H, ca­re va învă­lui pi­e­lea într-o do­ză op­ti­mă de hi­dra­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.