Re­fresh pen­tru șu­vițe

Beau Monde - - Flashnews -

Indi­fe­rent de cum ara­tă ri­tua­lul coa­fă­rii ta­le din fi­e­ca­re

di­mi­neață, Ni­vea ofe­ră so­luția pen­tru ace­le zi­le în ca­re ești pe fu­gă. Ga­ma Fresh Re­vi­ve cu­prin­de trei șam­poa­ne us­ca­te cu for­mu­le ino­va­toa­re, com­pu­se din par­ti­cu­le ca­re ab­sorb ex­ce­sul de se­bum și adap­ta­te per­fect fi­e­că­rei nua­nțe de păr. Acți­u­nea

3 în 1 ale ce­lor trei pro­du­se reîmpros­pă­te­a­ză șu­vițe­le cu un par­fum plă­cut, fă­ră a lă­sa re­zi­duuri sau a pro­du­ce mâncă­ri­mi ale

scal­pu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.