2. Chip so­lar

Beau Monde - - Beauty -

Da­că îți do­rești ca tex­tu­ri­le de ma­ke-up să nu cre­e­ze un as­pect îngreu­nat la ni­ve­lul feței, op­te­a­ză pen­tru va­rian­te cre­moa­se, le­je­re și hi­dra­tan­te. Por­nind de la fon­dul de ten sau cre­ma BB și con­ti­nuând cu blus­hul și pro­du­se­le de uni­for­mi­za­re sau ilu­mi­na­re, ar­se­na­lul de be­au­ty es­ti­val tre­bu­ie să fie al­că­tu­it din for­mu­le ca­re să nu astu­pe po­rii și ca­re să la­se pi­e­lea să res­pi­re.

Fond de ten Fa­ce Fa­bric, Gi­or­gio Armani Be­au­ty, 217 lei (Do­u­glas)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.