6. Bu­ze­le sunt în prim-plan

Beau Monde - - Beauty -

Da, a so­sit vre­mea în ca­re poți scoa­te ru­ju­ri­le și glos­su­ri­le efer­ves­cen­te din do­ta­re, însă o tex­tu­ră ma­tă, de exem­plu, nu va ară­ta ni­ci­o­da­tă bi­ne pe un fun­dal us­cat și cră­pat. De ace­ea, fii si­gu­ră că ex­fo­li­e­zi și hi­dra­te­zi în mod con­stant bu­ze­le și, mai mult de­cât atât, că le pro­te­je­zi și pe ele de efec­te­le ne­ga­ti­ve ale ra­ze­lor ul­tra­vi­o­le­te.

Bal­sam de bu­ze Mul­tiPur­po­se Su­per­balm Ori­gi­nal, La­no­lips, 63 lei (Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.