CROMATICĂ SO­LA­RĂ

Beau Monde - - Beauty Trends -

Nua­nțe­le nu­de, cla­si­ce, pot fi com­bi­na­te cu o pa­le­tă co­lo­ra­tă for­ma­tă din au­riu, bronz sau ru­gi­niu, pen­tru o apa­riție urban-cool. Atât din punct de ve­de­re al ma­chia­ju­lui, cât și al out­fi­tu­lui, de­si­gur.

Ba­ză de ma­chiaj Prep + Pri­me Fix +, M.A.C, 85 lei

Pa­le­tă de ma­chiaj Sun De­sig­ner Pa­let­te, By Ter­ry, 243 lei (Do­u­glas și Ma­di­son ab­so­lu­te be­au­ty)

Flu­id de pro­te­cție so­la­ră Su­nis­si­me, FPS 50, Li­e­rac, 142 lei (Help Net)

Pa­le­tă de far­duri Na­ked Pe­ti­te He­at Pa­let­te, Urban De­cay, 129 lei (Sep­ho­ra) Fard de ple­oa­pe 5 Co­u­leurs Cool Wa­ve Sum­mer 2018 Li­mi­ted Edi­ti­on, Di­or, 300 lei

Dai­sy Lo­ve, Marc Ja­cobs, EDT, 50 ml, 305 lei

Pu­dră com­pac­tă Les Bei­ges He­al­thy Glow Lu­mi­no­us Mul­tiCo­lo­ur Pow­der, Cha­nel, 303 lei

San­da­le Pra­da, 650 eu­ro (net-a-por­ter.com)

Emul­sie ilu­mi­na­toa­re Pe­ar­ly Emul­si­on, Eva­gar­den, 109 lei (Pro­fi­hair­shop)

Inel Re­pos­si, 2.000 eu­ro (myt­he­re­sa.com)

Oche­lari de soa­re Po­la­roid, 55 eu­ro (yoox.com)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.