PAR­FUM DE VA­CA­NȚĂ

Beau Monde - - Beauty -

Dol­ce&Gab­ba­na te in­vi­tă să guști din pros­peți­mea și fru­mu­sețea ve­rii, prin in­ter­me­di­ul noii ape de toa­le­tă Li­ght Blue Ita­lian Zest. Com­po­ziția se tra­du­ce prin no­te ci­tri­ce, com­bi­na­te cu ex­trac­te lem­noa­se, măr, ia­so­mie și tran­da­fir – prac­tic, un suc spec­ta­cu­los pen­tru zi­le­le so­la­re sau pen­tru ace­le mo­men­te în ca­re îți do­rești să te si­mți mai aproa­pe de ma­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.