PARIU PE ROȘU

Beau Monde - - Beauty -

Pen­tru a obți­ne o pri­vi­re se­du­că­toa­re,

ba­ze­a­ză-te pe de­cli­nă­ri­le ul­tra­pig­men­ta­te din no­ua pa­le­tă de far­duri Pho­to Edit Eye Sha­dow Trio de la Smas­hbox (110 lei, Do­u­glas). Ce­le trei nua­nțe din fi­e­ca­re pro­dus pot fi com­bi­na­te în nu­me­roa­se mo­da­li­tăți inten­se, grație do­zei du­ble a tex­tu­rii

fo­lo­si­te cel mai des.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.