Ru­ral chic

Beau Monde - - Exclusiv -

Că­suța din co­pac. Ro­man­ti­că și ex­ce­lând la ca­pi­to­lul de­sign, cu ve­de­re că­tre nes­fârși­te­le câmpuri tos­ca­ne, Ca­sa Bar­thel, con­stru­i­tă în co­pac, e la doi pași de Flo­re­nța, dar cu­fun­da­tă în li­niște și pa­ce. Vi­la din pia­tră. Înfi­ge un ac pe har­ta Pro­venței și si­gur ni­me­rești o vi­lă de închi­riat, pen­tru că-s pes­te tot. Pre­fer zo­na de­lu­roa­să din ju­rul pro­vin­ci­ei Faye­ne, iar Bas­ti­de de Ca­va­ro­ux, o vi­lă din pia­tră de 10 ca­me­re co­coța­tă pe un deal are in­ti­mi­ta­te dar și un ma­re wow fac­tor: pis­ci­nă, gră­dini, lux. Per­fec­tă pen­tru re­la­xa­re în grup.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.