Fes­ti­val Look

Beau Monde - - Exclusiv -

Poa­te că la anul voi ajun­ge și la Coa­chel­la, one of my dre­am fes­ti­vals, dar, până atunci, mă in­spir fă­ră li­mi­te din loo­ku­ri­le ale­se de ve­de­te. Din­co­lo de pi­e­se­le ves­ti­men­ta­re sta­te­ment, cu un iz ro­man­tic și bo­ho, din ba­ga­jul meu vor fi ne­lip­si­te câte­va ite­muri ese­nția­le pen­tru sta­rea mea de zi­le mari: o apă de toa­le­tă cu mi­ros de ma­re și de soa­re pe pi­e­le, un au­to­bron­zant hi­gh-end, un spray us­cat de pro­te­cție so­la­ră (ob­se­sia mea be­ne­fi­că) și, bi­neînțe­les, pro­du­se cos­me­ti­ce în nua­nțe exo­ti­ce sau pre­să­ra­te cu mult glit­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.