SPOR­TY VIBES

Beau Monde - - Exclusiv -

Ți­nu­te­le de in­spi­rație atle­ti­că au ră­mas în ma­re vo­gă și în acest se­zon, iar eu sunt te­ri­bil de încânta­tă că pot fi la fel de cool în con­ti­nua­re în pan­to­fii mei sport, pan­ta­loni de tre­ning și un mai­ou le­jer din pla­să. În ce­ea ce pri­vește va­li­za pen­tru Ba­li, nu­mi vor lip­si ber­mu­de­le, cos­tu­me­le de baie între­gi și un ruc­sac încă­pă­tor, pre­cum și o cre­mă de pla­jă cu fac­tor ma­re de pro­te­cție pen­tru pi­e­le aler­gi­că, un ruj roșu, sin­gu­rul ac­cent glam al ți­nu­te­lor me­le și un par­fum fresh, în con­cor­da­nță cu sta­rea mea de spi­rit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.