Calm in­stan­ta­neu

Beau Monde - - Exclusiv -

Hos­hi­noya Fu­ji. E va­rian­ta de glam­ping a ja­po­ne­zi­lor, ca­re-ți per­mi­te să te co­nec­te­zi cu na­tu­ra și să me­di­te­zi în voie. Ca­bi­ne­le sunt sim­ple, dar con­for­ta­bi­le, și vin cu pro­pri­ul bal­con, de unde poți să pri­vești mun­te­le Fu­ji la apus și ră­să­rit.

Ike­da Spa. Cu iz­voa­re ter­ma­le bo­ga­te în mi­ne­ra­le, ca­me­re ta­ta­mi pi­to­rești, pa­turi din pia­tră mag­ma­ti­că și o gră­di­nă zen, ma­gia aces­tui spa stă în de­ta­lii. De exem­plu, înain­te de a te re­la­xa cu tra­ta­men­te de tot fe­lul, ți se ofe­ră o bău­tu­ră ră­co­ri­toa­re ce co­nți­ne pe­ta­le de flori coap­te în bis­cu­iți or­ga­nici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.