Be­au­ty How To:

10 Ways to… fru­mu­sețe es­ti­va­lă

Beau Monde - - Contents - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IONESCU

Es­te clar, în tim­pul ve­rii tre­bu­ie să acți­o­ne­zi in­tens pe mai mul­te pla­nuri, pen­tru a ară­ta și a te si­mți per­fect. Noi îți spu­nem ce es­te de fă­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.