Óriási tömeg voksolt a váradi városházán

Kaotikusan zajlott a részvételi költségvetés keretében megvalósítandó projektről tartott eddigi legnagyobb voksolás, melyet az önkormányzati székhely dísztermében tartottak kedd délután. Mint ismeretes, a netes szavazás után most tíz közvita és urnás szav

Bihari Naplo - - KÖZÉLET ÉS POLITIKA - SZEGHALMI ÖRS

Nagy tömeg volt a városházán a részvételi költségvetés keretében megvalósítandó projektről tartott eddigi legnagyobb voksoláson. Ezt az önkormányzati székhely dísztermében tartották kedd délután. A 18 órai kezdéskor is sokan voltak már, és a polgárok különösebb várakozás nélkül fogták a nekik kiosztott szavazólapokat, és elkezdték azokat kitölteni. Közben a tömegben ott jött-ment Florin Birta alpolgármester, valamint a szóvivő Anca Sas is. Utóbbi mintegy 300-ra becsülte a résztvevők számát, és szintén ő erősítette meg azt az információt, hogy a tömeg láttán még legalább 100 polgár távozott is, anélkül, hogy szavazott volna. Az eddigi ilyen közmeghallgatásokat rövid prezentációk vezeték fel a projektekről, ám most ilyen nem volt, a projektek amúgy is szerepelnek a szavazólapokon. A szóvivő végignézett a tömegen – mindenütt, a teremben és a folyosókon is igyekeztek talpalatnyi helyet találni az emberek, hogy kitöltsék a lapokat, mások az urnákat keresték, közben folyamatosan távoztak a már szavazottak, és próbáltak bejutni később érkezők –, majd ezt mondta: „Most nézze ezt a káoszt. Nem is tudjuk, hogy tartsunk-e bármiféle beszédet, meg, hogy ki figyelne”. Összességében tehát ugyanakkor az eddigi legnagyobb részvételt is most könyvelhették el, az ilyen rendezvények sorában.

Mi ez?

A részvételi költségvetés egy olyan döntéshozatali mechanizmus, amiben az állampolgárok közösen dönthetnek közpénzek felhasználásáról. Lehetővé teszi, hogy az adófizetők együtt döntsenek a közhatalommal a költségvetéssel kapcsolatos kérdésekben. Az első modern részvételi költségvetés 1989-ből, Brazíliából, Porto Alegre városából származik. Az ottani Munkáspárt kampányában fontos szerepet kapott a demokratikus részvétel és a kiadások átszervezése, így jutottak el két év kísérletezés után a részvéte- li költségvetéshez. Ugyan az első évben csak ezren vettek részt a programban, három év után a résztvevők száma nyolcezerre majd húszezernél is többre nőtt. Porto Alegre jelenleg a költségvetésének 20%-át osztja ki részvételi költségvetés által. Mára világszerte több mint 1500 önkormányzat vezetett be részvételi költségvetést. A legtöbb részvételi költségvetés projekt a Porto Alegre-i modellhez viszonylag hasonlóan működik, azaz a projektet valamelyik közigazgatási szerv indíthatja, felajánlva, hogy a költségvetésének egy bizonyos részét részvételi költségvetés útján költi el; az adott közigazgatási egységet kisebb területekre osztják, lehetővé téve részvételi költségvetési találkozókat és az erőforrások arányos szétosztását; a közigazgatási szerv információs találkozókon tájékoztatja a közösséget a költségvetésről és az épp releváns problémákról, civil szervezetek gyakran részt vesznek, hogy segítsék a közösséget a problémák megértésében; a résztvevők nyilvá- nos gyűléseken tárgyalnak az erőforrásokról, amiket vagy szociális programokra vagy az egész közösséget érintő beruházásokra fordítanak; a választott tisztségviselők átveszik és elfogadják a résztvevők által eldöntött költségvetést; ez a procedúra az egész költségvetési cikluson (1–2 év) átível és minden költségvetés alkalmával megismétlődik.

Idén először

Váradon idén vezették be, és hozzánk közel például Kolozsváron is van ilyen. A váradiak év elejétől online szavazhattak arról, hogy az önkormányzathoz a polgárok által beküldött projektek közül melyeket valósítsák meg. Az önkormányzat tavaly év végén hirdette meg participatív költségvetését, amelynek lényege az, hogy a váradi polgárok javasolhattak olyan, maximum 200 ezer euró értékű projekteket, amelyeket az önkormányzat saját költségvetésből megvalósíthat. A végső döntést a polgárokkal való találkozók, illetve az urnás voksolások után után hozza meg a városvezetés. Ezeken a találkozókon az online szavazáson legtöbb voksot elért projekteket mutatják be, és az online voksolás, valamint a mostani szavazási sorozat fele-fele arányban számít a végeredménybe. Az online szavazás és a közvitákon megejtett voksolások nyomán legmagasabb pontszámot elért tíz terv megvalósításának költségeit belefoglalják a város költségvetésébe.

A szerző felvétele

Nagy tömeg volt a váradi városházán kedden délután az eddigi legnagyobb voksoláson

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.