Három napon át ünnepeltük a költészetet

Bihari Naplo - - NAPRAKÉSZ - A PÁSZTOR GABRIELLA

A Körös-parti épületünkben – amint az a képeken is látható – igazi ünnepi hangulat kerekedett a versek és a megzenésített költemények áradatából. Idén a Szacsvay Imre Általános Iskolában április 11-én Marosán Csaba kolozsvári színművész Aranyról szóló előadása „bearanyozta” az ünnepet, a rá következő két napon zajlott a József Attilaszavalóverseny, magyar és román nyelven, melyen iskolánk gimnáziumi osztályaiból 35 tanuló vett részt. Az iskola udvarán megtartott díjazás során a püspöki épületben tanuló diákok és a legjobb szavalók közénk idézték nagy költőnket, akinek megzenésített költeményeitől zengett az utca.

A tanulók mondták

Íme néhány tanuló véleménye. „Április 11-én, József Attila születésnapján, egyben a magyar költészet napján mi, a szavalók 12 órától lementünk a nagy tornaterembe és Marosán Csaba színművész egy érdekes előadást tartott Arany János életéről. Én nem József Attila egyik versét kellett megtanuljam, hanem József Attila életrajzát, aminek a címe Curriculum Vitae. Ez sokkal jobban tetszett nekem, azért, mert így sokkal többet megtudtam József Attiláról, megtudtam, hogy milyen volt a gyermekkora és megtudtam, hogy hogyan vált egy ilyen fontos, jellegzetes költővé.” (András Zsanett, VI.B)

„IV.11-én Marosán Csaba kolozsvári színművész szavalatát hallgatva büszke voltam arra, hogy magyar vagyok és hogy a magyar nyelv milyen változatos és szép. Büszke vagyok én is, meg szerintem minden magyar ember költőinkre, ezek közül is a legnagyobbakra – mint például Petőfi, vagy Arany, meg persze József Attilára is.” (Unterlender-Mérai Hunor, VII.C)

„Csütörtökön kimentünk a Petőfi parkba, ahol elszavaltuk a József Attila verseket. Én az Istenjárás című verset szavaltam el. A versek után letettük virágainkat József Attila szobrához, ezzel tisztelegtünk a költő emléke előtt.” (Soós Balázs, VI.B)

„Én ezen a versenyen a Kész a leltár című József Attila verset mondtam el, amiben benne van József Attila élete, mert leírja azt születésétől haláláig: «Magamban bíztam eleitől fogva», «Éltem és ebbe más is belehalt már».” (Kurcz Dániel, VI.B)

„Én a Favágó című verset szavaltam, amely manapság nincs a tananyagban sajnos. És szerintem azért sajnos, mert nem tudják azok a gyerekek, milyen nehéz a favágás és milyen veszélyes, akik legalább egyszer bele nem olvastak vagy nem tanulták. És még hozzátenném, hogy József Attila nagyon jó kifejezéseket használt e versnél, mint például: «tövit töröm s a gallya jut», «bársonyon futnak perceim», és «még a széles fejsze mosolyog».” (Tăut Marc, VI.B)

„Szeretem József Attila tájleíró verseit, mert ezek a típusú versek megmelengetik a szívet. Aki olvassa azt is átjárja a vers, és elképzeli azt a csodálatos tájat, amiről József Attila gyönyörűen és bőven beszél. Én a Nyár című verset szavaltam, és igen, engem is átjárt az a csoda, amit a költő szabad szemmel látott és versbe öntött. Nagyon tetszett és alig várom, hogy elszaval- hassam a következőt, de ha nem is szavalom, akkor elolvasom.” (Magyar Kevin, VI.B)

„Az én versem volt az Aki szegény az a legszegényebb. Én tudom, hogy ez a vers milyen világot mutat be, mivel ismerem a költő életét. Sokan tudják József Attiláról, hogy szegény családból származik. Így élete ihlette ezt a verset, ami a mai napig az egyik legismertebb költeménye.” (Papp Zoltán, VII.C)

„József Attila szerelmi élete és a kedvese iránt érzett gondolatai igen érdekesek és abszurdok. Az én versem, ami a Karóval jöttél címet viseli, azt ábrázolja, hogy József Attila időrendi sorrendben a vers megírása előtt vált el a kedvesétől, ezért gúnyos és rosszakaró a vers kifejezésmódja.“(Katona Márk, VII.C)

„Igaz, hogy egy verset nem a hosszúsága határoz meg, de én egy hosszú verset szavaltam, aminek a címe: Születésnapomra, ismert verssora máig érvényes: «Én egész népemet fogom / Nem középiskolás fokon / Taní- / Tani», amely azt mutatja be, hogy József Attila árva volt, és azt is, hogy nem minden alakult úgy az életében, ahogy eltervezte, mivel tanítónak indult, de végül költő lett.” (Gombos Milán, VI B)

„József Attila sok versében vannak szállóigékké lett gondolatok: Dolgozni csak pontosan, szépen ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.“(Vígh Eszter, VI.B)

A Szacsvay-iskola Körös-parti épületében igazi ünnepi hangulat kerekedett a versek és a megzenésített költemények áradatából

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.