Kövér László kiszámíthatóságot ígért

Kiszámíthatóságot ígért Kövér László, az Országgyűlés újraválasztott elnöke kedden a parlament alakuló ülésén. Érvényes szavazatot 179 képviselő adott le – ismertette Turi-Kovács Béla.

Bihari Naplo - - KÖZÉLET ÉS POLITIKA -

Egyedüli jelöltként Kövér Lászlót választották házelnökké az új Országgyűlés alakuló ülésének tagjai kedden, titkos szavazással.

Érvényes szavazatot 179 képviselő adott le – ismertette Turi-Kovács Béla korelnök –, közülük 143-an szavaztak igennel, 35-en nemmel, míg egy voksoló tartózkodott. Kövér László megválasztását követően esküt tett a Ház előtt.

Kövér László székfoglaló beszédében kiemelte: azt ígérhetek, ami egyre inkább felértékelődik a politikában, kiszámíthatóságot. „Kiszámítható vagyok és maradok azon meggyőződésemben, hogy Magyarország felemelkedésének egyetlen útja a szuverén magyar népakaratban gyökerező parlamentáris demokrácia keretei között vezet, hogy hazánkban a politikai hatalom egyetlen legitim forrása a magyar választópolgárok közössége. Kiszámítható vagyok és maradok azon cselekvésemben, mely arra irányul majd, hogy a szuverén magyar népakaratot a magam helyén minden körülmények között tiszteletben tartsam, érvényesítsem és oltalmazzam, és ugyanezt kérem és várom el minden képviselőtársamtól, legyenek akár kormánypár- tiak, akár ellenzékiek, akár nemzeti, akár nemzetközi elkötelezettségűek” – tette hozzá.

A parlamentáris demokráciának a XIX. században Kossuth Lajos által megfogalmazott eszmei alapvetése XXI. századunkban változatlanul érvényes: „Mindent a népért, mindent a nép által, semmit sem a népről a nép nélkül” – fogalmazott az Országgyűlés régi-új elnöke.

Kiemelte: az elmúlt évek és az elmúlt hetek illetve órák történései ellenére marad azon bizodalmában, hogy a ma megalakuló Országgyűlés minden tagja tiszteletben tartja a magyar népakaratot, és aláveti magát a parlamentáris demokrácia szabályainak. Szerinte aki nem így tesz, az nem a vele szemben álló politikai erőnek árt, hanem Magyarországnak. „Én pedig azt ígérhetem Önöknek, hogy politikai közösségemmel együtt a hazánkat és a magyar demokráciát minden körülmények között megvédjük” – mondta.

Megköszönte a bizalmat

Kövér László minden megválasztott képviselőtársa nevében megköszönte a magyar emberek bizalmát, amely lehetővé teszi számukra, hogy a következő négy évben lelkiismeretük, legjobb tudásuk és az alaptörvényre tett esküjük szerint az ő javukra munkálkodhassanak a ház falai között.

Különös megtiszteltetés és nagy felelősség a feladat, amelyet az előttünk álló négy évre szólóan ismételten rám ruháztak – fogalmazott Kövér László.

Az Országgyűlés elnöke kitért arra, hogy harminc esztendeje lépett a politika világába. Politikai közösségének és a választópolgároknak köszönhetően huszonnyolc esztendeje a szabadon választott Országgyűlés tagja, politikai közösségével együtt eddig mindösszesen tizenhat esztendőt voltak ellenzékben és tizenkét esztendő során kormányoztak, a Tisztelt Ház többségének bizalmából pedig nyolcadik esztendeje lehet az Országgyűlés elnöke – sorolta.

A parlament elnöke az előttük álló törvényhozási ciklusra minden képviselőnek magatartási vezérfonalként Tisza István házelnök 1912-ben elmondott székfoglaló szavait ajánlotta: „(.) biztosíthatom a T. Házat, hogy egy becsületes ember egész kötelességtudatával és egész felelősségérzetével fogok feladatom megoldásához”. „Isten segítse hazánkat és nemzetünket, s adjon Önöknek bölcsességet!” – zárta székfoglaló beszédét Kövér László.

Kövér László letette az esküt – a választások utáni formaságok részeként

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.