Csendesnap a PKE-én: Isten térerejében lenni

Áldozócsütörtökön, Jézus mennybemenetelének napján a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen a hagyományokhoz híven csendesnapot tartottak. A délutánba nyúló eseményen Mike Pál magyarkéci református lelkipásztor tartott előadást, majd az Élő Kövek együtt

Bihari Naplo - - NAPRAKÉSZ - JÁNOS PIROSKA

A megjelenteket Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte, ismertetve az esemény mottóját, ami ezúttal egyetlen szó volt, ez azonban sok mindent „lefed”: TérErő. Spirituális, földi, negatív és pozitív erők vonzásában élünk, a hétköznapi értelemben vett térerő hiánya pedig mindannyiunk számára, akik mobiltelefont használunk, bosszúságot jelent. Pedig az élet akkor kezdődik, ha megszűnik ez a térerő, és igazán a fontos dolgok, erők vonzásában élünk – jegyezte meg a lelkipásztor. Mike Pál a térerőnek egy másik vonalát helyezte előtérbe, amely által Istennel lehetünk kapcsolatban. Birtokolhatjuk a legújabb generációs telefonokat, térerő nélkül a legósdibb és legújabb is használhatatlanná válik. Vezeték nélkülinek nevezzük, ám a mobiltelefonok sem jelentenek abszolút függetlenséget, kell a lefedettség. Ahogy a mobilszolgáltatók térerejének hiányát, úgy az Isten térerejének hiányát is megszenvedjük. Az élet működéséhez, az erőhöz, a kapcsolat kialakításához szükségünk van az Istentől származó térerőre. Semmi sem működik magától, még a reménység sem, hiszen azt is Istentől kapjuk. Isten igéjéből erőt meríthetünk, erről tanúskodnak például az Apostolok cselekedeteiben leírtak is: a tanítványoknak szükségük volt a mennyei erőre, az első tanítványok imádkozására megrendült a hely, István vértanú, Pál és még sokan mások a Szentlélek ereje által bátran hirdették Isten igéjét.

Lelki erőtér

Hatalmas potenciál birtokában vagyunk, sokszor mégsincs erőnk – jegyezte meg a lelkipásztor - ugyanis a lelki erőtérnek is vannak akadályai. Ezek leküzdéséhez pedig többek között négy tanácsot kell figyelembe venni: elmerülni Isten igéjében, elhinni azt, amit olvasunk, imádkozni és engedelmeskedni a Szentléleknek. Ismernünk kell a Bibliát, hiszen az Isten igéje nélküli bizonyságtételünk, amihez az erőt kapjuk, olyan, mintha töltény nélkül lövöldöznénk – fogalmazott az előadó. Azonban nem elég ismerni az írást, el is kell hinni azt. Hiába „tocsogunk” a Szentlélekben, kételyeink akadályoznak abban, hogy igazán magunkba szívjuk, erőt nyerjünk általa, a kételyeket pedig csak hit által lehet eloszlatni – szemléltette az előadó egy pohár víz és szívószál által. A harmadik mód a térerő fenntartásához az imádkozás, az Istennel való kommunikáció. Egyre többet dolgozunk, és kevesebbet imádkozunk, nem vesszük észre, hogy rossz irányba haladunk, csak haladunk. Negyedik pontként végül a következőt emelte ki az előadó: engedelmeskedni kell a Szentléleknek, hiszen jól tudjuk, testünk a Szentlélek temploma, olyan templom, amelyben Isten ereje áradni és hatni akar másokra. „Engedd, hogy használjon az Isten!” - zárta lendületes, fiatalokat megszólító beszédét a lelkipásztor. Az előadást közös éneklés követte. Az Istentől való függőségre világított rá az előadást követő Élő Kövekkoncert is, amely a '70 – 80as években működő erdélyi Asáf együttes A tékozló fiú c. rockoperáját vette alapul, az együttes azt dolgozta fel saját arculata szerint. A tékozló fiú története jól ismert, a zenemű azt feszegeti, mi is az igazi szabadság. A szabadság ugyanis nem egyenlő a függetlenséggel. Az igazi szabadság az Atyától való függőségben rejlik – hangzott el a zenés-prózai előadás során. A tékozló fiú a szabadságot keresve elszakad az atyjától. A szabadságnak vélt tobzódásban, végül magányában eljut a „szenvedés koordináták nélküli legmélyebb pontjáig”, ahonnan visszatalál az Atyához. Így ez a történet nemcsak a tékozló fiúé, hanem az Atya tékozló szeretetéé is – hangzott el.

Az Élő Kövek együttes lépett fel a Partiumi Keresztény Egyetemen

A csendesnapon Mike Pál tartott előadást

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.