De­sign dra­ma­tic, sce­no­gra­fie epa­tan­tă

Un in­te­ri­or ca­re se re­mar­că prin spec­ta­cu­lo­zi­ta­te es­te o do­va­dă vie a per­so­na­li­tății ar­tis­ti­ce pu­ter­ni­ce a pro­pri­e­ta­ri­lor. Ieși din ano­ni­mat și cre­e­a­ză-ți chiar la ti­ne aca­să pro­pria sce­nă, pe ca­re să evo­lue­zi cu ta­lent și de­zin­vol­tu­ră.

Casa Lux - - Sumar -

1. DE BUN-VENIT Fi­gu­ri­nă de­co­ra­ti­vă Wel­co­me Gues­ts, din fi­bră de sti­clă și mar­mu­ră. L 86 x l 52 x h 164 cm • 6.644 lei • Ka­re 2. EDIȚIE LIMITATĂ Co­mo­dă Pic­ca­dil­ly, brand Bo­ca do Lo­bo by Co­vet Ho­u­se, din lemn ma­siv, cu oglin­zi fu­mu­rii la in­te­ri­or. L 196 x l 51 x h 83 cm • 152.730 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.bo­ca­do­lo­bo.com 3. INFLUENȚE SUD-AMERICANE Scaun Cen­tro, co­le­cția Aca­pul­co, brand OK De­sign, cu struc­tu­ră me­ta­li­că.

L 54 x l 50 x h 83 cm • 1.210 lei • Intro 4. HIGH-TECH Bi­bli­o­te­că Ro­box, de­sign Fa­bio No­vem­bre, brand Ca­sa­ma­nia, din MDF. L 81 x l 31 x h 184 cm 16.227 lei • Moir 5. LI­NII SINUOASE Ca­na­pea Fol­ly, brand Ma­gis, din po­li­e­ti­le­nă tur­na­tă. L 360 x l 95 x h 100 cm • 16.657 lei • Intro 6. JILȚ RESTILIZAT Scaun me­ta­lic Ali­e­no, de­sign Gam Fra­te­si, brand Ca­sa­ma­nia. L 56 x l 44 x h 123 cm • 2.249 lei • Moir 7. VALORI INESTIMABILE Du­lap Knox, brand Bo­ca do Lo­bo by Co­vet Ho­u­se. In­te­ri­o­rul poa­te fi per­so­na­li­zat. L 73 x l 66 x h 136 cm • 268.200 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.bo­ca­do­lo­bo.com 8. MO­DEL EXOTIC Șez­long Loop, brand Ca­sa­ma­nia, cu struc­tu­ră me­ta­li­că. L 210 x l 90 x h 55 cm • 18.837 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.ma­dein­de­sign.com

9. PRE­ZE­NȚĂ VER­SA­TI­LĂ Ban­che­tă Afte­room, de­sign Hung-ming Chen și Chen-yen Wei, brand Me­nu, cu struc­tu­ră me­ta­li­că. L 140 x l 37 x h 60 cm 5.432 lei • Intro 10. DIN PASIUNE PEN­TRU FRUMOS Fo­to­liu He­art Co­ne, de­sign Ver­ner Pan­ton, brand Vi­tra. L 103 x l 62,5 x h 89 cm • 12.411 lei • Intro

2 4

5 1

3

7

8 9

10

6

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.