De­cor va­riat și uti­la­re pe gus­tul ei

Casa Lux - - Sumar -

Acor­dă cea mai ma­re ate­nție băii par­te­ne­rei ta­le de viață. E de­o­po­tri­vă un exer­cițiu de amenajare și un nou gest de dra­gos­te ca­re îi va mer­ge la ini­mă. Da­că duci lip­să de idei, in­spi­ră-te din se­le­cția ală­tu­ra­tă și nu ezi­ta să-i ceri des sfa­turi ce­lei ca­re va fo­lo­si spați­ul.

1. FUN­DAL DE­LI­CAT Faia­nță mo­del Evia, brand Vi­ves, cu nu­me­roa­se ele­men­te de­co­ra­ti­ve dis­po­ni­bi­le. L 32/40/75 x l 6,5/27/40 cm • 125 lei/mp • SSAB

2. BULB LU­MI­NOS Lam­pă de ta­van mo­del Pis­till, de­sign Jens Fa­ger, brand Ze­ro, re­a­li­zat din ma­te­rial plas­tic. Dia­me­tru 20 cm • 1.485 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.dar­kli­ghtde­sign.com 3. LA VIE EN ROSE Co­vo­raș Rose, lu­crat ma­nual din bum­bac și po­li­es­ter. L 60 x l 60 cm • 345 lei • Mo­bex­pert

4. AER BRITISH Coș de ru­fe mo­del Ro­san­na, din po­li­es­ter. L 50 x l 40 cm

98 lei • Mo­bex­pert 5. ȘIC Re­ci­pi­ent pen­tru să­pun, mo­del Lay­la, din sti­clă și me­tal. L 8 x l 7 x h 19,5 cm • 129 lei • ki­ka 6. NOSTIMĂ Oglin­dă Scoop, de­sign Ka­rim Ras­hid, brand Dek­nudt Mir­rors. L 70 x h 97 cm • Preț la ce­re­re www.dek­nud­tmir­rors.com 7. APAR­TE Ro­bi­net din se­ria Surf Co­lors, brand Ru­bi­net­te­ria Gi­u­lini. L 16 x l 4,7 x h 11,5 cm • 1.475 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) www.edil­por­ta­le.com 8. FOAR­TE UTIL Sac pen­tru de­po­zi­ta­re, mo­del Låddan, din po­li­es­ter. L 42 x l 32 cm • 19,90 lei • IKEA 9. TUȘE ART DÉCO Mo­bi­li­er pen­tru la­voar, mo­del Art, brand Bag­no­de­sign. L 94 x l 51 x h 85 cm • Preț la ce­re­re • www.bag­no­de­sig­nlon­don.com 10. CON­FORT Ban­che­tă Point, de­sign Fre­drik Mat­tson, brand Ma­te­ria. L 120 x l 74 x h 47 cm • Preț la ce­re­re ma­te­ria.se 11. UN­DE DE VOLUPTATE Ca­dă Be­ta Essen­tial, brand Hi­dro­box, re­a­li­za­tă din ma­te­rial com­po­zit, echi­pa­tă cu sis­tem de hi­dro­ma­saj.

L 170 x l 80 x h 56 cm • De la 13.485 lei • SSAB 12. DOR DE PRI­MĂ­VA­RĂ Oglin­dă Ege­so, brand Dria­de, cu de­cor prin­tat. L 130 x l 130 cm • 11.400 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.mi­lias­hop.com 13. CA O ÎMPLE­TI­TU­RĂ FINĂ Faia­nță din co­le­cția Atmos­phe­re, brand Pe­ron­da, cu fi­ni­saj sa­ti­nat. Di­men­si­uni va­ria­te 130 lei/mp • SSAB 14. SCOICĂ STI­LI­ZA­TĂ La­voar My Na­tu­re, brand Vil­le­roy & Bo­ch. L 81 x h 41 cm • 2.374 lei • www.sen­so­days.ro 15. COCHET Mo­bi­li­er pen­tru la­voar, re­a­li­zat din lemn ma­siv, cu pi­ci­oa­re me­ta­li­ce cro­ma­te și top din sti­clă vop­si­tă. L 200 x l 59 x h 129 cm • 3.486 lei • In­te­ri­or Sto­re 16. CĂL­DU­RĂ Ra­dia­tor Na­tu­re Ca­me­lia, brand K8 Ra­dia­tori. Di­men­si­uni va­ria­te • De la

5.350 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.ar­chi­pro­duc­ts.com

1 7 3

9

8

6 10

2

4

5

11 14 12 13

16

15

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.