CIRCUIT TURISTIC UNIC

Casa Lux - - Evenimente -

Pre­zent în premieră la Târgul de Tu­rism al Ro­mâni­ei, Li­dl To­ur a pro­pus vi­zi­ta­to­ri­lor un pa­chet turistic unic pe piața lo­ca­lă: un circuit de 30 de zi­le, în 7 ţări şi 13 ora­şe. Pen­tru 8.999 eu­ro/per­soa­nă, tu­riștii be­ne­fi­cia­ză, pe lângă zbo­ruri şi ca­za­re, de asis­ten­ţă tu­ris­ti­că şi tran­sport cu au­to­ca­rul în toa­te ex­cur­si­i­le in­clu­se în ofer­tă. Va­ca­nțe­le ofe­ri­te prin Li­dl

To­ur pot fi re­zer­va­te și achi­ziți­o­na­te on­li­ne, pe www.li­dl-to­ur.ro, și prin in­ter­me­di­ul ho­tli­ne-ului de­di­cat, 0800 896 242.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.