ARTICULAȚII SĂNĂTOASE

Casa Lux - - Evenimente -

Știi că mișca­rea es­te ese­nția­lă pen­tru a-ți me­nți­ne să­nă­ta­tea și pen­tru a obți­ne ener­gie și vi­ta­li­ta­te pe tot par­cur­sul zi­lei. În plus, o viață ac­ti­vă te aju­tă să fii mai re­la­xat, să sca­pi de stres și îți ofe­ră o sta­re ge­ne­ra­lă bu­nă. In­di­fe­rent că ale­gi să mer­gi la sa­lă, să faci jog­ging, Pi­la­tes, yo­ga sau să dan­se­zi, es­te bi­ne să ai în ve­de­re pro­te­ja­rea ar­ti­cu­lați­i­lor, iar pen­tru ace­as­ta te aju­tă un aport op­tim de co­la­gen. Dop­pel­herz® sys­tem KOLLAGEN 11.000 PLUS es­te exact ce ai ne­voie. Aces­ta asi­gu­ră cea mai ma­re do­ză de hi­dro­li­zat de co­la­gen (11 g), sub for­mă de so­luție ora­lă, con­diți­o­na­tă în fla­coa­ne uni­do­ză. Acest pro­dus es­te re­co­man­dat per­soa­ne­lor ca­re pun pre­si­u­ne spo­ri­tă pe articulații, se re­fac du­pă trau­ma­tis­me os­te­oar­ti­cu­la­re, per­soa­ne­lor în vârstă, spor­ti­vi­lor ama­tori sau de per­for­ma­nță și per­soa­ne­lor cu me­se­rii ca­re so­li­ci­tă sis­te­mul lo­co­mo­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.