MIXEAZĂ ARTA CU „UTILITĂȚILE”

Casa Lux - - Case & Idei -

Te­le­vi­zoa­re­le, apa­ra­tul de aer con­diți­o­nat și alte elec­tro­cas­ni­ce sunt lu­cruri ne­ce­sa­re în fi­e­ca­re ca­să, dar pot „stri­ca” de­sig­nul. Arta aju­tă să le „as­cun­zi” într-un mod cre­a­tiv. Fie că ale­gi să ex­pui o sculp­tu­ră dea­su­pra ecra­nu­lui te­le­vi­zo­ru­lui sau un ta­blou chiar pe apa­ra­tul de aer con­diți­o­nat, po­si­bi­li­tăți­le sunt ne­li­mi­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.