DĂ O ȘANSĂ OBI­EC­TE­LOR NECONVENȚIONALE

Casa Lux - - Case & Idei -

(Aproa­pe) ori­ce poa­te fi ar­tă, așa că nu su­bes­ti­ma obi­ec­te­le și lu­cră­ri­le cu pa­ti­na tim­pu­lui sau va­loa­re sen­ti­men­ta­lă ca­re pot con­feri stil într-un mod or­ga­nic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.