IMPROVIZEAZĂ ȘI SURPRINDE-ȚI INVITAȚII

Casa Lux - - Special: Decor De Paște -

Adu­nă cești și far­fu­rii de di­men­si­uni di­fe­ri­te și, alter­nându-le, con­stru­i­ește un mic turn. La fi­nal, am­pla­se­a­ză pe mar­gini ouă co­lo­ra­te. Un alt ac­ce­so­riu pe cât de sim­plu, pe atât de ori­gi­nal es­te un ba­nal car­ton de ouă, de­co­rat cu pe­ne și ouă vop­si­te. Sau, da­că ai o plan­tă de­co­ra­ti­vă cu frun­ze mari, ia o frun­ză și de­co­re­az-o co­res­pun­ză­tor, cu aju­to­rul câtor­va ouă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.