În pas cu mo­da

Casa Lux - - TendinȚe -

Ultra­vi­o­let es­te cu­loa­rea ale­a­să de Pan­to­ne pen­tru anul 2018, așa că nu pu­tea lip­si din su­ges­ti­i­le noas­tre. Ce ai zi­ce să îți învi­o­re­zi pe­reții cu un ta­pet cu pat­tern de in­spi­rație ori­en­ta­lă, ca­re va ener­gi­za între­a­ga ame­na­ja­re? Mo­de­lul ală­tu­rat se nu­mește Gi­o­co di gin­kgo, es­te din ce­lu­lo­ză și cos­tă 493 lei/mp pe www.wal­lpep­per.it. Lăți­me: 57 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.