Spec­ta­col 3D pe pe­reți

Casa Lux - - TendinȚe -

O te­ma­ti­că de­con­struc­ti­vis­tă con­tri­bu­ie la cre­a­rea unui de­cor de im­pact. O bu­nă do­va­dă în acest sens o re­pre­zin­tă ta­pe­tul cu im­pri­meu su­pra­di­men­si­o­nat, mo­del Re­le­a­se Me, de la bran­dul Bi­ma­go. Îl poți cum­pă­ra de pe www.bo­na­mi.ro, la prețul de 279 lei. Di­men­si­u­ni­le lui sunt: L 300 x l 210 cm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.