&tra­di­ti­on es­te un brand ca­re pu­ne ac­cent pe ver­sa­ti­li­ta­tea pi­e­se­lor de mo­bi­li­er. Ma­jo­ri­ta­tea mo­de­le­lor cre­a­te de ei de­ser­vesc mai mul­te fun­cți­uni, fă­ră ca es­te­ti­ca să fie încăr­ca­tă.

Casa Lux - - TendinȚe -

O între­a­gă se­rie de mo­bi­li­er pen­tru zo­na de zi a fost cre­a­tă de stu­di­o­ul de de­sign Spa­ce Co­pen­ha­gen pen­tru &tra­di­ti­on. Din co­le­cția Fly am ales să îți pre­zen­tăm ace­as­tă ca­na­pea, cu o alu­ră slim și ex­trem de con­for­ta­bi­lă. Prac­tic, ace­as­ta întru­nește do­uă fun­cții, fă­ră a ocu­pa mult spațiu. O gă­sești la De­sign&after, de un­de poți afla și prețul ei. L 200 x l 80 x h 70 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.