Ingre­di­en­te pen­tru o bu­că­tă­rie rus­ti­că

O bu­că­tă­rie ve­che din­tr-o zo­nă rurală de tra­diție poa­te re­pre­zen­ta cea mai bu­nă sur­să de in­spi­rație. Se­le­cția noas­tră reu­nește obi­ec­te par­că des­prin­se din ace­le zo­ne, la ca­re am adău­gat și pro­du­se mai apro­pia­te de sti­lul de viață ac­tual.

Casa Lux - - Sumar -

1. SIM­PLĂ ȘI DE EFECT Ta­vă de­co­ra­ti­vă Rus­tic, sculp­ta­tă ma­nual din lemn de tec. L 42 x l 26 x h 5 cm • 372 lei • chic­vil­le.ro 2. PEN­TRU GUSTURI FI­NE Set de ser­vi­re a ape­ri­ti­ve­lor, brand Kit­chen Craft. L 37 x l 12 x h 12 cm • 184 lei • www.pen­tru­ga­tit.ro 3. BOL ȘIC Mo­del Rus­tic, din me­la­mi­nă. Dia­me­tru 20,5 x h 5,5 cm • 28,20 lei • Mo­bex­pert 4. LAM­PĂ INE­DI­TĂ Mo­del Buc­ket, brand LEDS C4, din me­tal. Dia­me­tru 25 cm • 890 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • loo­kin­gfor­li­ghting.co.uk 5. LA ÎNĂLȚIME Scaun de bar Sto­ne, brand Qu­o­des, din lemn de ste­jar. Dia­me­tru 32,5 x h 76 cm • Preț la ce­re­re • qu­o­des.com 6. FĂ­RĂ AER VICIAT Ho­tă Co­ra­li­ne WH/A/90 T, brand Eli­ca, cu ra­mă din lemn de fra­sin. L 59,8 x l 48,5 x h 62 cm • 1.336 lei www.eli­ca.com.ro 7. SOLID ȘI CO­CHET Scaun Gam­le­by, din lemn de pin. L 50 x l 42 x h 85 cm • 175 lei • IKEA 8. SPE­CIAL Ca­bi­net pen­tru vin Cha­te­au Clai­re­mont, din lemn. L 70 x l 33 x h 90 cm • 3.024 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) • ri­vi­e­ra­mai­son. com 9. RE­TRO Ara­gaz pe gaz Za­nus­si ZCG56GGL. L 60 x l 50 x h 85,5 cm • 1.104 lei www.pen­trua­ca­sa.com 10. UTILĂ Râșniță pen­tru con­di­men­te, brand Peu­ge­ot. h 22 cm • 129 lei • www.pen­tru­ga­tit.ro 11. TRA­DIȚI­O­NAL REINTERPRETAT Scaun tri.foi, din lemn ma­siv. Dia­me­tru 50 x h 45 cm • 912 lei • www.di­zai­nar.ro 12. IN­SU­LĂ ECHI­PA­TĂ Mo­del Ka­ri­ma, din lemn ma­siv, cu blat de mar­mu­ră. L 180 x l 80 x h 88 cm • 5.437 lei Mo­bex­pert 13. EFI­CI­EN­TĂ Ho­tă de pe­re­te Gi­ne­vra Bos­ton, brand Fal­mec, cu de­bit de 600 mc/h, re­a­li­za­tă din oțel de înal­tă ca­li­ta­te. L 90 x l 48 x h 104 cm • 2.250 lei • www.in­tax.ro 14. STIL PROVENSAL Ma­să Pro­ven­ce, din lemn ma­siv. L 130 x l 74 x h 75 cm • 1.990 lei www.exo­ti­que.ro 15. CU MUL­TE ÎNTRE­BU­I­NȚĂRI Con­so­lă Scis­sors, din lemn de man­go, cu pi­ci­oa­re me­ta­li­ce. L 152 x l 48 x h 76 cm • 3.064 lei • www.ka­re.ro 16. ÎNALT Du­lap mul­ti­fun­cți­o­nal PS226, din lemn ma­siv. L 66 x l 50 x h 180 cm • 2.157 lei • rus­tic­bu­ti­que.ro

9

8

7

6

4

5

2

3

1

16

15

14

12

13

11

10

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.