Ame­na­ja­rea zo­nei de zi sau cea a lo­cu­lui de luat ma­sa prind ari­pi cu aju­to­rul co­mo­dei Ale­ro, cu al ei de­sign atât de spe­cial, ce o fa­ce să nu tre­a­că ne­ob­ser­va­tă.

Casa Lux - - Tendinte -

Co­mo­da es­te re­a­li­za­tă din fur­nir de ste­jar și es­te de­co­ra­tă cu ari­pi de înger din răși­nă tur­na­tă. Es­te o pi­e­să foar­te prac­ti­că, fi­ind pre­vă­zu­tă la in­te­ri­or cu raft ajus­ta­bil. Pen­tru a o cum­pă­ra, mer­gi la Ber­nhar­dt Inte­ri­ors Ro­ma­nia, un­de o gă­sești la prețul de 17.816 lei. L 101 x l 47 x h 86 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.