DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: lo­cu­i­nța are o po­ziți­o­na­re fa­bu­loa­să, chiar pe ma­lul la­cu­lui din stați­u­nea Ma­maia, la doar cinci mi­nu­te dis­ta­nță de pla­ja Mă­rii Ne­gre. Es­te si­tuat într-un an­sam­blu re­zi­de­nțial de lux, nu­mit La­ke Bo­u­ti­que Apar­tmen­ts Ma­maia, un­de se mai gă­sesc apar­ta­men­te de vânza­re sau pen­tru închi­ri­e­re.

Lo­ca­tari: o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri, împreu­nă cu cei doi co­pii ai lor. Ca­sa es­te mai tot tim­pul ani­ma­tă de oas­peții veniți în vi­zi­tă, ca­re, da­to­ri­tă de­co­ru­lui mediteraneean, se simt ca într-o va­ca­nță pe Coas­ta de Azur.

Ame­na­ja­re: pro­pri­e­ta­ra a ales ca sur­să de inspirație lo­cu­i­nțe­le su­per­be de pe coas­ta Me­di­te­ra­nei. Influe­nțe­le Fren­ch sty­le sunt sti­li­za­te și adap­ta­te unui stil de viață mo­dern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.