DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: în zo­na Agro­no­mie, din Ca­pi­ta­lă

Lo­ca­tari: un cu­plu tânăr, cu un băi­ețel în vârstă de opt ani, pa­si­o­nat de LEGO Su­pra­față: apar­ta­men­tul are o arie des­fășu­ra­tă de 102 mp, de­ser­vi­tă de o gră­di­nă spați­oa­să Du­ra­ta ame­na­jă­rii: din au­gust 2017 până în mar­tie 2018 Punc­tul for­te al ame­na­jă­rii: fi­ni­sa­je­le de

ac­cent ori­gi­na­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.