DE­SIG­NE­RUL:

Casa Lux - - Case&idei -

Re­a­me­na­ja­rea unei lo­cu­i­nțe re­pre­zin­tă un echi­li­bru între sti­lul de viață al be­ne­fi­cia­ri­lor și vi­zi­u­nea no­uă a de­sig­ne­ru­lui de in­te­ri­or. În timp se cris­ta­li­ze­a­ză exi­ge­nțe­le❛ es­te­ti­ce ale am­be­lor pă­rți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.