ROADELE TOAMNEI, LA VE­DE­RE!

Casa Lux - - Stilul Rustic Special: -

Bu­cu­ră-te din plin de bo­găția de fruc­te și le­gu­me din gră­di­nă. Nu le oferi doar lo­curi de păs­tra­re în că­mări, ci in­te­gre­a­ză-le in­spi­rat în decor. Te-ai gândit vre­o­da­tă să com­bini ta­blo­uri cu fruc­te/plan­te cu lă­dițe sau coșuri pli­ne de bu­nă­tăți și ghi­ve­ce cu plan­te ver­zi? Du­pă cum poți ve­dea, efec­tul este pes­te aștep­tări!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.