DA­CĂ PLANTEZI MAI MUL­TE

Casa Lux - - Grădini -

sfe­re în li­nie în ga­zon, păs­tre­a­ză între ele dis­tan­ţe su­fi­ci­en­te ca­re să per­mi­tă tun­de­rea co­mo­dă şi a lor, şi a ier­bii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.