Ve­se­lie în echi­pă!

Casa Lux - - TendinȚe -

Va­ze­le Ny­havn, din po­rțe­lan, sunt pre­ze­nțe cu aju­to­rul că­ro­ra poți crea o zo­nă di­na­mi­că. Pro­du­se­le apa­rțin Nor­mann Co­pen­ha­gen și pot fi co­man­da­te pe www.scan­di­na­via-de­sign.fr. Di­men­si­uni va­ria­te. Preț pen­tru mo­de­le­le me­dii (h 18,8 cm) și mari (h 23 cm): 223 lei/buc. (fă­ră ta­xe de tran­sport)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.