Un va­let so­bru, mi­ni­ma­list și me­reu dis­po­ni­bil

Casa Lux - - TendinȚe -

Oda­tă cu so­si­rea se­zo­nu­lui re­ce se înmu­lțesc hai­ne­le fo­lo­si­te. Pen­tru ele ai la înde­mână so­luții sim­ple, su­ple și cu de­sign atră­gă­tor. Așa es­te și su­por­tul mul­ti­fun­cți­o­nal Ombre, de la MDF Ita­lia, cre­at de de­sig­ne­rul Le­o­nar­do Ta­la­ri­co. Es­te re­a­li­zat din me­tal și lemn și poa­te fi tran­spor­tat cu ușu­ri­nță. Dis­po­ni­bil în mai mul­te va­rian­te de fi­ni­saj. Da­că te atra­ge și do­rești să-l cum­peri, o poți fa­ce prin www.mi­lias­hop.com. Preț - 2.530 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) Dia­me­tru 36 x h 175 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.