Va lu­mi­na lo­cul și sta­rea de spi­rit

Casa Lux - - TendinȚe -

Lam­pa Xi es­te in­spi­ra­tă de cul­tu­ra ori­en­ta­lă, de cul­tul pen­tru lu­mi­nă din toa­te mo­men­te­le zi­lei, în special de la ră­să­rit și apus. Fa­ce par­te din por­to­fo­li­ul bran­du­lui Pol­tro­na Frau, fi­ind o cre­ație Neri & Hu De­sign and Re­se­ar­ch Offi­ce. Es­te re­a­li­za­tă din me­tal, ala­mă po­li­za­tă, sti­clă, pi­e­le. O poți co­man­da la No­bles­se Inte­ri­ors - preț la ce­re­re.

L 20 x l 18 x h 42 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.